Projektnap 2007. június 14.

A programot osztályfőnöki órákon készítettük elő, amelyeken a tanulókban tudatosítottuk a kockázat, döntés, következmény fogalmakat annak érdekében, hogy magatartásukat próbálják tudatosan irányítani. Ezek az órák segítették a tanév végi osztálykirándulások végrehajtását is.

Célunk az volt, hogy a gyerekek felkészüljenek a nyári szünidőre, különös tekintettel a következőkre:

Előzetesen minden osztályból felkészült 3-5 tanuló (állomásvezetők) egy adott témakör ismertetésére, amelyet 20 percben a projektnapon minden osztálynak bemutattak.

Témakörök voltak:

Biztonságban otthon;

Biztonságban a közlekedésben;

Biztonságban a közterületen;

Jó hecc, vagy bűncselekmény?;

A média hatása: agresszió a képernyőn;

A számítógépes játékok és az internet világa, veszélyei;

Barátválasztás, bandák nyomása, csoportos erőszak.

Minden témakörből 5 tesztkérdést felhasználva készült egy 35 kérdéses totó, amelyet a tanulók csoportjainak az összes állomás végiglátogatása után, az utolsó fél órában kellett kitölteniük.

A totó kitöltésében a legtöbb pontszámot  a 7.a osztály szerezte, jutalomképpen krémest falatozhattak ebéd után. Második helyen a 7. b osztály, harmadik helyen pedig megosztva  a 8.a és 5.a osztály csapata végzett.

Az ismeretek kiegészítéseképpen, a gyerekek nagy örömére önvédelmi tréninget tartott a tornateremben Botár Béla jiu-jitsu instruktor.

Köszönjük a Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetségének és a Budapest Főváros Városrendészeti Bizottságának támogatását.

MPJ

 


vissza a navigáláshoz        vissza az életképekhez