Biztonságos Iskola Mozgalom
Piknik Nap

2008. szeptember 26-án az iskola udvarán és ebédlőjében „bűnmegelőzési pikniket” tartottunk. A program szakmai és anyagi támogatója a Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége volt.
Különlegessége és kiemelt jelentősége a szakmaközi megbeszélésnek az, hogy a gyermekek védelmével és biztonságával foglalkozó szakemberek mellett szülők és tanulók is részt vettek.
A megbeszélés célja a kerületben már működő jó gyakorlatok átadása, tapasztalatcsere, a 2008/2009. tanév munkájának tervezése, a bűnmegelőzéssel, közbiztonsággal foglalkozó partnerek közötti hatékony kapcsolattartás erősítése és további lehetőségeink feltérképezése volt.
A témák között szerepelt a Biztonságos Iskola Mozgalom eddig elért eredményei és tervezett tevékenységei a Gulner Gyula Általános Iskolában; a Szemtől szembe helyreállító konfliktuskezelés (mint egyik legfontosabb eleme a Mozgalom tevékenységrendszerének) munkacsoportjának további munkájának szervezése; a szakemberek, szülők és tanulók beszámolói.
A Biztonságos Iskola Mozgalom tevékenységeiről Molnárné Posta Júlia gyermek- és ifjúságvédelmi felelős beszélt, majd a meghívott vendégek kaptak lehetőséget arra, hogy a bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal kapcsolatos vállalásaikról tájékoztassák a többi résztvevőt is.
A meghívott vendégek között jelen volt Botár Béla, a Biztonságos Iskola Mozgalom szakmai támogatójának, a Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetségének elnökségi tagja. A 2005/2006. évben, iskolánkban megrendezett Bűnmegelőzési Piknik Napon tartott önvédelmi edzéseire még mindig emlékeznek tanulóink.
Dudás István és Holocsi Ferenc, a Nemzetőrök Országos Szövetsége parancsnoka és parancsnok-helyettese a 2008/2009. tanévben vállalták, hogy a gyermekek számára rendszeres közlekedésbiztonsági, tűzvédelmi ismereteket tanítanak gyakorlati foglalkozások keretén belül. Ezt a lehetőséget más kerületi intézményeknek is felajánlották.
Farkas Lászlóné, a Reform Régió Közhasznú Egyesület vezetője ebben a tanévben is indít iskolánkban pályázati támogatással Életvitel tréninget, ahol a gyermekek tanulási, stressz oldási technikákat, erőszakmentes kommunikációt gyakorolhatnak.
Varga Gabriella, a Zöld Kakas Líceum pedagógusa, a Szemtől szembe (helyreállító konfliktuskezelés) módszerének kerületi szakmai koordinátora (a 2007/2008. tanévben, kerületünkben szervezett tanfolyam vezetője) a munkacsoport tagjainak rövid összefoglalója után rögzítette a következő munkamegbeszélés szükséges témáit.
Báthory Zsófia a Csibész Gyermekjóléti Központ volt munkatársa, aki kollégáival a 2007/2008. tanévben bűnmegelőzési célú pályázati támogatást nyert gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységekre (Bejössz, ha bejön? címmel, amelynek része volt a Szemtől szembe helyreállító konfliktuskezelés módszertanának bevezetése a kerület gyermekvédelemmel foglalkozó intézményeibe), elmondta, hogy továbbra is figyelemmel kíséri és támogatja a pályázat megvalósítása idején létrejött munkacsoport tevékenységeit, eredményeit. A Csibész Gyermekjóléti Központot Somogyváriné L. Magdolna, Simon Ágnes és Csiby Klára képviselte.
A Bókay Árpád Általános Iskolából Burka Erika gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a Szemtől szembe módszer leggyakorlottabb, tanfolyamot sikeresen elvégző tagja, és Rigó Szilárd tanuló mondtak véleményt a módszer alkalmazásának jelenlegi nehézségeiről, tapasztalatairól.
Lőke Józsefné, a Szeretve Tanulni Közhasznú Oktatási Egyesület vezetője a Szemtől szembe konfliktuskezelés gyakorlatáról, a nyári táborok ideje alatt végzett munkájáról számolt be. Hinek Marianna a közhasznú egyesület munkatársa (a Hunyadi Mátyás Gimnázium pedagógusa) és Asztagos Klára a Hunyadi Gimnázium gyermekvédelmi felelőse további támogatást kért a Szemtől szembe módszer alkalmazásához.
A Gulner Gyula Általános Iskolában tapasztalt közösségmegtartó élményeiről Illés Nikolett (a Gulner Diákszövetség volt elnöke), Viknyédi Márton és Kőhalmi Brigitta (kortársképző tanfolyamot végzett tanulók) beszéltek, összehasonlítva a gulneres mindennapokat jelenlegi középiskolájuk életével. Garay Máté 7. b osztályos és Szikszay Olivér 6. a osztályos tanulóink a kortársképző tanfolyam élményeiről, iskolánk mentálhigiénés célú foglalkozásainak eredményességéről mondtak néhány szót. Hangsúlyozták, hogy a foglalkozások alapvetően segítettek számukra abban, hogy az iskola közösségi életében (a foglalkozások megkezdése előtti sorozatos szabályszegések és intők után) pozitív szerepet tudjanak vállalni.
A megbeszélésnek kellemes keretet adott az a bográcsban készült vacsora, amelyet a Gulner Gyula Általános Iskola 4. a osztályos tanulói készítettek elő.

Molnárné Posta Júlia
 vissza az életképekhez                vissza a navigáláshoz