RENDHAGYÓ NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEN JÁRTUNK

2008. október 16-án, csütörtökön a Biztonságos Iskola Mozgalom bázisiskolái tartottak közös nevelőtestületi értekezletet a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal dísztermében.

A Mozgalom erkölcsi és anyagi támogatója a Fővárosi Közgyűlés Városrendészeti Bizottsága; szakmai ötletgazdája és koordinátora a Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége.

Iskolánk a 2005/2006 tanévben csatlakozott a Mozgalomhoz, melynek céljai:

- a bűnözést elősegítő okok, körülmények és feltételek megszűntetésére;

- az állampolgárok komplex biztonságérzetének mennyiségi és minőségi befolyásolására;

- tudatosítani, hogy a bűnözést meg lehet és meg kell előzni;

- tudatosítani, hogy mindenkinek tennie kell azért, hogy csökkenjen a bűnözés;

- a közösségi kontroll fejlesztésére;

olyan programok kidolgozására és megvalósítására, amely arra ösztönzi a közösségeket, családokat és egyéneket, hogy biztonságos környezetet teremtsenek.

A legtöbb prevencióval kapcsolatos programunk (Bűnmegelőzési Piknik Nap; Biztonságos Iskola Nap; az Eleven Team Alapítvány képzése a nevelőtestület, a szülők és családok számára; Életvitel tréningünk Farkas Lászlóné kineziológus vezetésével; napközis foglalkozásaink, mint a szabadidő hasznos eltöltésének színterei a csellengés helyett; foglalkozásaink eszköztárának bővítése, stb.) mind-mind a mozgalom támogatásával valósultak meg.

Ennek a közös munkának, a bázisiskolák sajátosságainak bemutatásával telt el ez a nap, Szemléletváltás a bűnmegelőzésben címmel.

A konferenciát Danielisz Béla bűnmegelőzési tanácsnok, a Fővárosi Közgyűlés Városrendészeti Bizottsága elnöke nyitotta meg. Ezután Arató Gergely, az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára beszélt az iskola biztonságának fontosságáról, "Az iskola biztonságáért" bizottság eddigi munkájáról. (www.om.hu)

A nap folyamán az alábbi előadások hangzottak el a bázisiskolák képviselői összeállításában:

- Pavletitsné Egressy Mária igazgató (Benkő István Általános Iskola, Budapest): Egyensúlyteremtés a családi és az iskolai nevelés színterei között;

- Palotainé Simon Ilona és Szepesháziné Kurimay Ágnes pedagógusok (József Attila Általános Iskola, Budapest): Proszocialitásra nevelés a múzeumpedagógia módszereivel;

- Antalfai Márta Ph.D, (Lelki Egészségvédő Alapítvány): Az iskolai mentálhigiéné jelentősége és szerepe a személyiségfejlesztésben;

- Áldási Edit iskolaigazgató, pedagógiai szakértő (Kossuth Lajos Általános Iskola): Hagyományőrzés és identitástudat egy biztonságos iskolában;

- Botár Béla, nyugalmazott iskolaigazgató, jelenlegi gyermek- és ifjúságvédelmi felelős (József Attila Általános Iskola): Humanisztikus szemlélet az iskolában;

- Molnárné Posta Júlia, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős (Gulner Gyula Általános Iskola): Az agresszió megelőzésének alternatív lehetőségei a Gulner Gyula Általános Iskolában; >>az előadás<<

- Pregunné Puskás Gyöngyi elnök (Ne bánts Világ Alapítvány): A testem az enyém! – Önvédelem másképp;

- Szabó Mária, gyermek – és ifjúságvédelmi felelős (Wesley János Általános Iskola): Szeretet, gondoskodás, kötelezettség, és mindennek eredménye a bűnmegelőzésben;

- Dr. Somhegyi Annamária Ph. D. prevenciós igazgató (Országos Gerincgyógyászati Központ): Az egészségvédelem és a bűnmegelőzés összefüggései;

- Schmehl Júlia iskolaigazgató, közoktatási szakértő (Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény): A környezet, a kapcsolatok, a tanulásszervezési technikák és resztoratív eljárások alkalmazása a proszociális kompetenciák fejlesztésében.

A konferenciát Dr. Nyári Katalin meleg szavakkal zárta,
megköszönve a Biztonságos Iskola Mozgalom koordinátorai eddigi munkáját,
és bátorította a jelenlévőket a módszertani, szakmai eszmecserére,
az előadásokban vázolt, jó gyakorlatok átvételére, alkalmazására is.

M.P.J. 


 vissza az életképekhez                vissza a navigáláshoz