kortársképző

Kortársoktató programról röviden
1988 óta működik Los Angelesben a PEP (azaz Peer Educator Program, melynek magyar jelentése: Kortárs Oktató Program) Wendy Arnold vezetésével. A program először az AIDS megelőzését tűzte ki céljának. Később drog és dohányzás megelőzés témákban is képeznek kortársoktatókat, akik kortársaik körében végzik felvilágosító, megelőző munkájukat. A program sikere révén több országba is eljutott.

A kortárscsoportok szerepe

A kortárscsoport fontos helyszín a serdülők számára, hogy elsajátítsák a személyiségfejlődésükhöz szükséges készségeket, a társas viselkedési formákat. Gyakran kérnek tanácsot, segítséget egymástól, meghatározóan befolyásolja őket társaik véleménye. A kortársak nagy hatásúak a serdülők viselkedési döntéseinél.

A tanfolyamok célja a magatartásirányítás, humán alapbeállítódás, konstruktív magatartási szokások kialakítása azért, hogy

o a gyerekek tudják elemezni a konkrét élethelyzetet;

o képesek legyenek kiválasztani azt a típusú magatartást, amely az adott élethelyzet erkölcsös és jogkövető megoldásához vezet;

o a programban résztvevő fiatalok önismerete, önbizalma fejlődjön, emberi kapcsolataikban igényes felnőtté váljanak, konfliktuskezeléshez szükséges személyiségjegyeik bővüljenek, szemléletmódjuk, problémaérzékenységük előnyösen változzon.

A résztvevő fiatalok megtanulják reálisabban, önkritikusabban szemlélni önmagukat, környezetüket. Megszerzett ismereteiket közösségükben sikeresen tudják alkalmazni, alkalmassá válnak önálló, felelős döntések meghozatalára. Saját iskolájukban be tudnak kapcsolódni olyan programok tervezésébe, szervezésébe, melyek meghatározói az iskolai életnek.

Kortársképző tanfolyamok iskolánk tanulói részére

A Biztonságos Iskola Mozgalom keretén belül térítésmentes kortársképző tanfolyamot indítottunk a BOSzSz támogatásával 2005/2006. tanév nyarán Pécstől nem messze, Váralján. Ötnapos, bentlakásos táborban tanulhattak, gyakorolhattak akkori nyolcadikosaink közül öten: Illés Nikolett, Kőhalmi Brigitta, Takács Dorottya, Goger Dávid és Viknyédi Márton.

2008. február 18. 19. 20-án a Benkő István Református Általános Iskola adott helyet a tanfolyamnak. A tanfolyamon részt vettek:

Móricz László, Szikszay Olivér 5. osztályos; Kis Tiffany Kinga, Fraisz Anett, Garai Máté, Goger Dániel, Katona Viktória, Polgár Kinga Orsolya, Szabó Kitty 6. osztályos; Bartha Gábor, Botár Attila, Fáró András, Harsányi Gábor, Papp Gábor, Vágási Béla 7. osztályos tanulók.

A kortársak szerepe a függőségek megelőzésében

A függőségek kialakulásának (számítógép-használat; legális és illegális drogok használata) szempontjából leginkább veszélyeztetett korosztály a középiskolásoké, de a szakemberek tapasztalatai szerint a kipróbálás ideje egyre fiatalabb életkorra tolódik, így érintetté váltak az általános iskola felső tagozatos tanulói is.

Jellemző a fiatalokra, hogy akár a legális, akár az illegális drogok első fogyasztása mindig társakkal együtt történik. Kortársi csoportban kínálják meg egymást cigarettával, alkohollal, fűvel, de más szerekkel is. Ebben az esetben a szociális befolyásolás törvényszerűségei erősebben hatnak, mint a családi tiltás szabályrendszerei. A kortársi közösségben nemet mondani a droghasználatra gyávaságnak tűnhet, ezt nem szeretné a fiatal megkockáztatni, inkább vállalja a veszélyt. Megfigyelhető az is, hogy a drog elutasítása esetén nyomatékosabban indul meg a rábeszélés, hiszen a már drogot fogyasztók csoportjának erős a törekvése a szermentes társak „beetetésére”.

A serdülőkori virtus, a túlzott kockázatvállalási készség, a kíváncsiság lehet az alapja, hogy a felnőtt társadalom intelmei ellenére sokan megismerkednek a drogokkal.

Kreiner József alezredes, a tanfolyamok vezetője

Az oktatást vezető Kreiner József, a bonyhádi rendőrkapitányság alezredese véleménye szerint a képzés lényege, hogy a diákok később társaiknak, barátaiknak segíthetnek, tanácsot adhatnak, hogyan élhetnek egészségesen és tisztán.

„Ezek a gyerekek általában figyelmen kívül hagyják a tanári intelmeket, sőt a szülői szigort is. Viszont ha a baráti társaságból, ismerősi körből hívja fel valaki a figyelmüket arra, hogy nem kell ahhoz alkohol, drog, hogy jól érezze magát, hogy szórakozzon, ha ezt egy olyan „menő" gyerek mondja, akire felnéz, az hatással lehet rájuk. A kortárs segítők ugyanúgy fontosnak tartják, és hirdetik is, hogy fontos emellett az egészséges életmód, valamint az is, hogy vigyázzanak az értékekre.”

A „Tisztán élj” drogprevenciós kortársképzés a fegyelem, a tiszteletadás, az udvariasság és a jókedv jegyében telik, viszont a teljesítményt nagyon keményen megköveteli a diákoktól. A fiatalok írásbeli, szóbeli vizsgák, valamint az elkészített házi feladatok alapján kaptak értékelést és oklevelet.

A kortársképzőt végzett tanulók munkája iskolánkban

A kortársképzőt végzettek első „bevetése” a 2006/2007. tanévben a kerületi Közlekedési járőrversenyen kiemelten sikeres volt.

 

A 2007/2008. tanévben az iskola programjainak szervezésébe
vontuk be a kortársképzőt végzett tanulókat.

a 2008/2009. tanévben az Egészségnap megszervezéséhez vettük igénybe
a kortársképzőt végzett tanulók ismereteit, tapasztalatait.

 

Az előzőekben felsoroltakon kívül minden évben kétszer papírgyűjtési akciót, farsangi mulatságot és egész napos programot szerveznek a diákszövetség napján; a tanév közben rendkívüli feladatokat is ellátnak. A 2007/2008. év szolidaritási hangversenyének jegyárusítását, a tombolajegyek forgalmazását is ők végezték.

 


 vissza az életképekhez                vissza a navigáláshoz