erőszakmentesen, egészségtudatosan

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázatán a Gulner Gyula Általános Iskola elnyerte az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” címet.

A megtisztelő cím elnyeréséért bizonyítanunk kellett az iskola munkáját szabályozó alapvető dokumentumaink és megvalósult tevékenységeink alapján, hogy az alábbi kritériumoknak megfelelünk:

- Együttműködések erősítése (szülők, diákok, szociális szféra);

- A pedagógusok konfliktus megoldó készségeinek fejlesztése;

- A gyermek- és ifjúságvédelem alapeszközeinek, a szakellátás intézményeinek nagyobb szerepvállalása;

- Inkluzív iskolai nevelés kialakítása;

- Konfliktust megelőző, erőszakot csökkentő eljárások gyakorlattá válása;

- Az iskola életében is megjelenő alternatív vitarendezés, a mediáció gyakorlatának elterjesztése;

- Személyiség- és képességfejlesztésen alapuló iskolai nevelés kiterjesztése minél magasabb évfolyamokra;

- Az egyéni fejlesztési terveken alapuló differenciált oktatás elterjesztése, módszertani segítése;

- Jó gyakorlatok átgondolt átvétele;

- Segítő szakemberhálózat (iskolaorvos, védőnő, pszichológus, mentálhigiénés szakember, szociális munkás, családsegítők, rendőr stb.) kiépítése;

- Hatékony szabadidős tevékenység működtetése;

- Az önkéntes és elsősorban feszültségoldó pedagógiai eszközként működő művészeti és sporttevékenységek gyakorlásához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése;

- Tudatos szociális kompetenciafejlesztés, életpálya-építés segítése hivatásos tanácsadók közreműködésének biztosítása révén.

 A Gulner Gyula Általános Iskola 2005/2006. tanév óta tagja a Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége által kezdeményezett Biztonságos Iskola Mozgalomnak, így munkánkat komoly szakmai támogatással és a Budapest Főváros Városrendészeti Bizottsága anyagi támogatásával végezzük már több éve.

Tevékenységünkről bővebb információt szerezhetnek honlapunk BIZTONSÁGOS rovatából.

 Mit jelent az, hogy „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola”?

Az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” rendelkezik erőszakmentességi stratégiával, mely igazodik az iskola sajátos arculatához, megfogalmazza az erőszakmentesség és az egészségtudatos nevelés terén a küldetését, és ehhez igazodó jövőképet vázol fel. Akcióterve a vezetők, a pedagógusok és a tanulók szintjein egyaránt vonatkozik a megelőzésre, illetve az agresszív, egészség-károsító viselkedés kezelésére. Egészségnevelési programja elsősorban készségfejlesztésen alapul. Kommunikációs rendszerét a partnerség és az agressziómentesség jellemzi.

Az „Erőszakmentes és egészségtudatos iskola” abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy a tradicionális egészségneveléssel szemben a WHO egészségfejlesztő iskola modelljét követve az egészséges életmódra nevelést nemcsak a tanításban érvényesíti, hanem az iskolai élet minden területén, úgymint: az egészséget támogató környezetben, a közösségi akciókban, a személyiségfejlesztésben, iskolai étkeztetésben, a rendszeres, mindennapos testmozgás megszervezésében, a veszély és baleset-megelőzésben, a tisztaság fenntartásában. Az iskola pedagógiai folyamataiban elsődlegességet élvez az attitűdformálás.

Következetesen fellép az erőszakkal szemben, és ezzel párhuzamosan az egész szervezet óvakodik az erőszak különböző formáitól, így különösen a nyelvi, a testi, pszichés erőszaktól. Célkitűzéseiben szerepel a diákközösségek demokratikus szerepének javítása, a valahova tartozás szemléletének erősítése. Nyitott az alternatív vitarendezés megismerésére és alkalmazására. A tanítási keretek betartása mellett arra törekszik, hogy a diákok minél több időt töltsenek hasznosan az intézményben, ezért számukra szervezett és hasznos szabadidős tevékenységeket is felkínál. Erősíti a társadalmi kohéziót, intézményére az integrált nevelési feltételek megteremtése jellemző, mely által biztosítja minden egyén számára a lehetőségek egyenlő hozzáférését. Környezete – úgy a természeti, mint a mesterséges - a harmóniát, a kiegyensúlyozottságot sugallja.

Az OFI pályázatán „Erőszakmentes, egészségtudatos, iskola” címet elnyert közoktatási intézmények a továbbiakban térítésmentes vagy kedvezményes képzéseken vehetnek részt.

2009. december 17.

Molnárné Posta Júlia

 


 vissza az életképekhez                vissza a navigáláshoz