Lett hozzá közünk!
- önkéntes fiatalok napja

2010. április 24-én a regisztrációs ívek tanúsága szerint 76 önkéntessel dolgoztunk együtt a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány által szervezett Önkéntes Fiatalok Napján. Jelen voltak iskolánk tanulói, a nevelőtestület jelentős része, a tanulók szülei, és a környékbeli lakóparkokból érkező családok is.

Az önkéntesek közlekedésbiztonságára a Fővárosi Közterület-felügyelet munkatársai vigyáztak, s közben segítettek is az utcákon hulladékot gyűjtő gyerekeknek.

Több munkacsoport dolgozott ezen a napon: a regisztrációt és munkaterületek szerinti irányítást Kucskár Kitty 7. a és Kerényi Eszter 5. a osztályos tanuló végezte, a konyhaszolgálatot Sun Ying Ying és Való Krisztina 6. a, Kovács Anett 6. b osztályos tanulók látták el:  zsíros kenyérrel és folyamatosan cserélt friss vízzel fogadták a résztvevőket.

Az ebédlőben a kisebb gyermekek számára rajzolóasztalt is elhelyeztünk, hogy a munkában elfáradt kisebb gyermekek nyugodt körülmények között pihenhessenek egy kis rajzos élménybeszámoló elkészítése közben. Ugyanitt rajzoltak egy pár taget (legális papírra!) a program támogatóinak betűnevével (FKF, DIA),  plakáttervet a Fővárosi Közterület-felügyelet foglalkozássorozatán résztvevő gyerekek.

Több helyszínen folyt komoly szépítő munka: a napközis munkaközösség tagjai vezetésével egynyári növények kerültek az ebédlő elé és az iskola előkertjébe, és felállították a fafaragó szakkör legújabb alkotását is az ebédlő bejárata elé. A munkaközösség már az Önkéntes Fiatalok Napját megelőző héten a Föld Napja alkalmából rendezett programsorozat délutánjain elkezdte ezt a nagy munkát az iskola díszudvarán, az Üllői út felőli előkertben és a sportudvaron is. Programjuk fontos része volt a Noé Állatotthon lakóinak vendégül látása és támogatása is, amelyet egybekötöttek a felelős állattartásról szóló előadással. A gyerekek erre a napra sok ennivalót gyűjtöttek össze az ott lakó állatok számára, s a simogatásra elhozott kutyus is gazdára talált.

Az Üllői úton cserjesort ültettek az ott munkálkodók. A bokrok és cserjék nem csak a látványt szépítik majd az erre sétálók számára, hanem a gyerekek közlekedésbiztonságát is növelik: remélhetőleg a járdán fognak közlekedni, és nem „tévednek” olyan könnyen a sínekre, ha sövény állják útjukat.

A Fővárosi Közterület-felügyelet munkatársai, akik a programhoz csatlakozóan 12 alkalmas foglalkozássorozatot tartanak iskolánkban, a közös munka és a több hetes együttműködés emlékére fát is ültettek az iskola sportudvarán, illetve a Gulner utca végében található közterületen. Terveink szerint a fák mellé táblát is helyezünk majd a fafaragó szakkör tagjai segítségével a közös munka emlékére.

A többi munkacsoport a környékbeli utcákon végzett kommunális hulladékgyűjtést, így megszépítettük a Napfürdő, a Szemere, a Szakály és a Vág utcát is, természetesen a köztük futó keresztutcákkal együtt.

A projektmenedzsment képzésben résztvevő tanulók közül a „sajtós” (Balogh Dóra 6. b) dolga volt nyilatkozni a programról, de több diák (Langó Tamás 7. a, Tőke Marcell 6. b, Kerényi Luca, Zacharovits Tímea 2. b) „önkéntesen” és szívesen beszélt arról, miért is tartja fontosnak ezt a közös munkát.

A programnak ezzel a nappal még nincsen vége: folytatódik a Fővárosi Közterület-felügyelet foglalkozássorozata a 6-7-8. évfolyam számára, 2010. május 21-én pedig a Gulner Diákszövetség napján minden évfolyam részesül egy-egy, a korosztálynak megfelelő témájú előadásban, s ugyanezen a napon 12-14 óráig az Illatos úti ebtelep lakóit látjuk vendégül egy kis barátságos sétáltatásra és gyengéd simogatásra.

Azoknak a gyerekeknek, akik ennek a programnak koordinációját végezték - projektmenedzsment képzésben vettek részt a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány szervezésében, s ezzel párhuzamosan az egész programot „levezényelték” - a megvalósított programot értékelniük kell, szakmai és pénzügyi beszámolót készítenek május folyamán.

Köszönetünket fejezzük ki minden megjelent önkéntesnek, pedagógusnak, szülőknek, gyerekeknek egyaránt, akik fontosnak és értékesnek tartották a gyerekek kezdeményezéséből induló pályázati programsorozatnak egyik leglátványosabb napját, s megjelenésükkel, munkájukkal fejezték ki egyetértésüket és támogatásukat.

E nap érdekében végzett munkájukért igazgatói dicséretben részesülnek a szervezők:

Kerényi Eszter 5. a; Takács Noémi, Való Krisztina, Sun Ying Ying 6. a;  Kovács Anett, Balogh Dóra 6. b;  Langó Tamás és Kucskár Kitty 7. a osztályos tanulók.

Az önkéntesen dolgozó diákok osztályfőnöki dicséretet kapnak.

Támogatóink voltak:

Demokratikus Ifjúságért Alapítvány

Fővárosi Közterület-felügyelet

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Pensio 17 Kft.

Városüzemeltetési Nonprofit Kft

 

Molnárné Posta Júlia programkoordinátor,
Gulner Diákszövetség

 


 vissza az életképekhez                vissza a navigáláshoz