Együttműködés a Fővárosi Közterület-felügyelettel

A Gulner Gyula Általános Iskola (a Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége, és a Budapest Főváros Városrendészeti Bizottsága támogatásával működő Biztonságos Iskola Mozgalom bázisiskolája; az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” (OFI) cím birtokosa) diákönkormányzata, nevelőtestülete kezdeményezésével; a Fővárosi Közterület-felügyelet, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya közreműködésével ebben a tanévben is elindítottuk az Anty Graffity csoport foglalkozásait. A csoportba 6. évfolyamos tanulók járnak.

Témakörök:

- A köztisztaság szabályai;

- A felelős állattartás szabályai;

- Zöld területek használata, védelme;

- Közlekedési szabályok;

- Szabálysértések jogi következményei;

A csoport feladata:

- csoportszabályzat kialakítása;

- heti rendszerességgel a foglalkozásokon való részvétel;

- ismeretek elsajátítása;

- ismeretterjesztés, információátadás, felvilágosítás a saját osztályban;

- fenti témákban plakáttervek készítése.

A programsorozat célja, hogy a fiatalok a változó társadalom olyan teljes jogú, felelősségteljes
és jogtudatos tagjaivá váljanak, akik akarnak, mernek és tudnak változtatni saját és közösségük életén.

A képzéssorozat végére a tanulók az alábbi területeken fejlődnek:

1. Szociális érzékenység és társadalmi felelősség
(másokkal való törődés és a tudatos állampolgári léthez szükséges szemlélet)

2. Szociális és életviteli kompetenciák (készségek a mindennapi életben)

A 2009/2010. tanévben az Anty Graffity csoportba járó gyermekek többségének életében az alábbi változásokat tapasztaltuk:

- Törvényismeretük erősödött, abbahagyták az iskola épületének firkálását. Társaikat igyekeznek meggátolni az iskolai rongálásokban.
- Véleményük megváltozott a társadalmi elvárásokról: nem csak külső kényszernek tekintik az értékek megőrzését, hanem sokukban belső szükségletté is vált a szép, a rend, a szabályosság megtartása.

- A mindennapi iskolai életben gyakran elegendő az általuk megszerzett tudásra hivatkozni, amelyet az FKF és BRFK munkatársaitól szereztek, s könnyebben lehet őket befolyásolni a külső megerősítésre hivatkozva.

- Megtanulták érvekkel, hatékonyan befolyásolni egymás véleményét, magatartását. Nem csak saját korosztályukban, hanem a fiatalabbak között is szerepük van a magatartásformásában, a szünetekben ezt rendszeresen gyakorolják is.

- Érdeklődési körük kitágult, szabadidős tevékenységeik megváltoztak - főképpen sporttal: kézilabdával, gördeszkázással töltik a délutánjaikat.

- Szüleikkel sikerült együttműködő kapcsolatot kialakítani. Igyekeznek a gyermekek számára tartalmas napi időbeosztást készíteni, s ennek betartását ellenőrizni.

Reméljük, hogy a 6. osztályos tanulók életvezetésében ugyanezeket a változásokat tapasztaljuk majd. 

A foglalkozássorozat további alkalmai:

2010. 11. 23.

2010. 12. 02.

2010. 11. 09. Kirándulás az Illatos útra (külön értesítéssel)

2010. 12. 16. Záró vetélkedő - sok-sok ajándékkal

Partnereink:

Fővárosi Közterület-felügyelet

Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége

Budapest, 2010. november 15.

Molnárné Posta Júlia gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

 


 vissza az életképekhez                vissza a navigáláshoz