***   2015. június 8. 16.15   ***    frissítve: június 10. 17.30   ***

 IGAZGATÓNK ELNYERTE A KERÜLET TANÁRA KITÜNTETŐ CÍMET

"Nagy öröm érte pedagógusnap alkalmából intézményünket. Kerekes Elek igazgató úr munkájának elismeréseként megkapta a Kerület Tanára kitüntető címet, amelyet ünnepélyes keretek között adott át neki Ughy Attila polgármester úr 2015. június 5-én, a kerületi pedagógusnapi kitüntetési ünnepségen. Mindannyian örülünk ennek az elismerésnek, hiszen 36 éve tanít intézményünkben, több pedagógus-generációval dolgozhatott együtt.


bp18.hu nyomán

Elek bácsi több mint fél évszázada lépte át iskolánk küszöbét kisdiákként,
36 éve tanít nálunk, s kilenc éve igazgatja iskolánkat!

Kedves, baráti, elfogadó személyiség,
ugyanakkor következetes és alapos vezető."

 

Mónika néni, Júlia néni

 

Kitüntetése napján iskolagyűlésen gratulált neki
az egész gulneres közösség.
 

Pedagógusi munkájának bemutatására álljon itt
Zsolt bácsi interjúja, amit iskolánk 85. jubileumi
évfordulója alkalmából készített vele:

Igazgató úr hogyan vonná meg az elmúlt évek mérlegét?

A 2008 és 2013 közötti öt évből négy mindenképpen az építkezés jegyében telt. Az épületeink sok tekintetben megújultak, sajnos nem olyan mértékben, mint szerettük volna, de nem lehetünk elégedetlenek. Iskolánkba betérő vendégeink – főleg, ha több éve nem voltak nálunk – kifejezik, hogy alig ismernek a régi iskolára. Az utolsó, ötödik évben pedig inkább a tartalmi munka megújítását, a következő időszaknak (fenntartóváltás, működtetői feladatok átszervezése) való megfelelést tartottuk fontosnak. A felkészülési időszakban továbbra sem feledkeztünk meg a környezetünk alakításáról, de a súlypont láthatóan máshova került. Fel kell készülnünk arra, hogy a tanulók, akik egyre nagyobb számban választják iskolánkat, a Köznevelési törvény szellemében a délutáni idősávban is jelentős arányban vesznek részt foglalkozásokon. Szeretnénk továbbra is igényes, a tanulóink érdeklődének megfelelő programokat nyújtani. Új feladatot jelent felmenő rendszerben az Erkölcstan, illetve az egyházakkal való együttműködéssel megszervezendő Hit és erkölcstan tantárgy bevezetése.

Az elmúlt fél évszázad tapasztalata alapján milyen iskolaként határozná meg a Gulnert?

Fél évszázad – kimondani is enyhén szólva különleges érzés. Az iskola, melyet jó pár kollégámmal együtt sajátunknak tekintünk folyamatos átalakuláson, fejlődésen ment keresztül. Igyekezett minden korban megtalálni helyét, szolgálni a felmerülő igényeket. Úgy érzem, sikeresen, időben váltottunk profilt, amikor előtérbe helyeztük az idegen nyelv és a matematika kicsit mélyebb szintű oktatását, nem elfeledkezve legfontosabb feladatunkról, a nevelésről és az alkalmazható tudás átadásáról – tantárgytól függetlenül. Egyre nagyobb sikereket érünk el a művészeti nevelés (rajz, ének, tánc) területén, ami lehet, hogy sok szülő számára kisebb jelentőséget kap, mint egy matematika, fizika vagy bármely egyéb tantárgyi versenyeredmény, de tanulóink nevelése során mi nagyon fontosnak tartjuk eredményeinket. Iskolánk fennállása óta körzetes iskola, tehát alapfeladata mindenkor a beiskolázási körzetében lakók nevelése, oktatása – természetesen az aktuális létszámhatár eléréséig szívesen fogadtunk körzeten kívüli tanulókat is. Az érdeklődés iskolánk iránt egyre növekvő, s az igények kielégítése komoly felelősséggel jár. Az ide jelentkező szülőknek azt szoktam mondani: a szó legszorosabb értelmében általános iskola vagyunk, szeretnénk azt elérni, hogy az ide járó gyerekek túl azon, hogy jól érzik magukat iskolánkban, egyéni képességeiknek, igényeiknek megfelelően megszerezzék azokat az ismereteket, amelyekkel sikeresen kezdhetik középiskolai életüket.

Melyek iskolánk stabil értékei, erősségei?

Iskolánk értékei a változások ellenére évek óta állandónak mondhatók: az aktív és innovatív törzsgárda, az angol nyelv emelt óraszámú oktatása, a magas szintű informatika-oktatás, jó kapcsolat a partnerekkel, az iskola hagyományai és szabadidős programjai, a beiskolázási mutatók, az iskolai teljesítmények vonzóvá teszik iskolánkat, s mi igyekszünk megfelelni partnereinknek. A családias légkör nem csupán a létszámból következik – elmondható, hogy a Gulner Iskolába hagyományosan generációk térnek vissza, tanulóink jelentős arányában a szülők, nagyszülők is az iskola falai között végezték általános iskolai tanulmányaikat. Erre büszkék vagyunk!

Melyek voltak az elmúlt évek legnagyobb sikerei?

Az elmúlt évek sikereit értékelve kiemelendő, hogy iskolánk belső tere egyre otthonosabb. Betérő vendégeink úgy szoktak fogalmazni, hogy jó ide bejönni, igazi  otthonias légkör uralkodik. Kellemes meglepetés éri őket a külső homlokzat romos állapota után. Nagy sikernek és továbbra is fontos feladatnak tartom a művészeti nevelés terén elért eredményeket, melyek kerületi, fővárosi, sőt nemzetközi versenyeredményekben, rendezvényeken való fellépésekben is megmutatkoznak. A részletek az évkönyv fejezeteiben megtalálhatók, érdemes végigkövetni eredményeinket! Jó érzéssel töltött el minket, hogy tanulmányi versenyeken is egyre sikeresebben szerepeltünk. Ezúton is köszönöm minden felkészítő nevelőnek áldozatos tevékenységét. Sikernek tekintem, hogy tanulói létszámunk évről-évre bővült, idén már képletesen kitehetjük a „Megtelt” táblát. A Szülői Munkaközösségünkkel való együttműködésünk is folyamatosan fejlődik, köszönhető ez a rendkívül lelkes, odaadó vezető testületnek, akik az osztályprogramok szervezése mellett aktívan veszik ki részüket iskolai rendezvények támogatásában is. A Szülők-Nevelők Báljának sikeres megújításában is rendkívüli szerepet vállaltak! Fontosnak tartom megemlíteni, hogy nevelőtestületünk változása során az új, illetve a fiatal kollégák alapvető nevelési elképzeléseinket magukénak érzik, ezzel együtt mindig tudnak új színt vinni életünkbe.

Mit tart a legszebbnek ebben a hivatásban?

Alapvetően elégedett ember vagyok, mert azt a munkát végezhetem, amit szeretek. Az iskolában eltöltött időt soha nem tekintettem tehernek, bár sokszor fárasztó a hivatás. Örülök annak, hogy szolgálhatom a nevelést, hozzájárulhatok valamivel a felnövekvő nemzedék alakításához, mégpedig olyan elvek alapján, melyet közösen fogadtunk el. Jó érzéssel tölt el, amikor iskolán kívül is odajönnek hozzám régi tanítványok, szülők, nagyszülők, és érdeklődnek az iskola jelenlegi helyzetéről, megosztják régi iskolai élményeiket, érdeklődnek a nevelőkről. Ilyenkor is úgy érzem, nem éltem hiába.

 


A Szülők-Nevelők Bálja főszereplőjeként és báli nyitótáncosakéntA Gulner Gálák megnyitóin


HATÁRTALANUL velünk kirándulóként és vendéglátókéntNyugdíjasainkat köszöntve karácsonykor


Évnyitókon és ballagásokonÖrök táborosként


Leírás: F:\0hlap\pic\VISSZA.GIF

  vissza az életképekhez                vissza a navigáláshoz