***   2020. szeptember 23.   ***

2020-ban kitüntetett pedagógusaink


KERÜLETI ELISMERÉS MÓNIKA NÉNINEK

 

Peringer Mónika 2020. szeptember 17-én vehette át a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Kerület Tanára kitüntetését.

Mónika néni az elmúlt években az iskola arculatának alakításában, vezető-helyettesi megbízatásából adódóan is meghatározó szerepet játszott. Felvállalta az iskola érdekeinek nem mindig kellemes képviseletét, véleményalkotó tevékenysége vitathatatlan. Kiegyensúlyozott személyiségével az iskola értékeinek folyamatos fejlesztésén munkálkodott.

Módszertani felkészültsége kimagasló, példaértékű, angol szaktanári tevékenysége kifogástalan. Tervező munkájára leginkább a részletesség, alaposság, kidolgozottság jellemző.

Korábbi években munkaközösség-vezetőként is tevékenykedett, ami időszak alatt a felső tagozatosok tevékenységét fogta össze. Munkavégzésére akkor is a megbízható pontosság volt jellemző. Pedagógiai tanácsokkal, munkatervi javaslatokkal, módszertani ajánlásokkal segítette a felső tagozatos nevelők mindennapi tevékenységét.

Az iskolai emelt óraszámú angol oktatás megteremtője és azóta is meghatározó személyisége.

Tehetséggondozó, felzárkóztató tevékenysége folyamatos és magas színvonalú. Minden tanítványával szoros együttműködéssel, következetes fejlesztő tevékenységet végez. Az angol nyelvi mérések során tanítványai évek óta kimagasló eredményeket érnek el.

Az intézményvezetés aktív tagjaként tudásmegosztó tevékenysége megkérdőjelezhetetlen. A KRÉTA rendszer, az e-Napló koordinálásában elévülhetetlen érdemei vannak. A napi tevékenysége szinte nélkülözhetetlen, kollégái a feladatok szervezésével kapcsolatban biztonsággal fordulnak hozzá.

Kiemelkedő tanári és vezető-helyettesi tevékenységéért köszönettel tartozunk eddigi munkájáért.

További munkájához jó egészséget kívánok!
Kerekes Elek intézményvezető

 

 

 

 

*****

 

PIRSCHENK ERIKA NÉNI KITÜNTETÉSE

 

A Gulner Gyula Általános Iskola Közneveléséért

 

Pirschenk Erika néni a Külső-Pesti Tankerületi Központ kitüntetését vehette át.

Pirschenk Erika iskolánkban eltöltött 9 éve meghatározó jellegű volt. Szakmai felkészültsége kimagasló. Példaértékű a tanári pályához való viszonya. Kapcsolattartása minden téren – kollégákkal, tanulókkal, szülőkkel – támogató jellegű, korrekt, kiegyensúlyozott.

Rövid időn belül az iskolavezetés meghatározó tagja lett, a Humán-nyelvi munkaközösség vezetőjeként tevékenykedik. Munkaközösség-vezető tevékenységével az iskola közneveléséért tett erőfeszítéseivel az iskola alapemberévé vált. Véleményalkotása minden esetben megalapozott, körültekintő. Az iskolai ünnepek, rendezvények szervezésében aktív, vezető szerepet vállal. Műsorai minden alkalommal mind tartalmi, mind érzelmi szempontból maradandóak voltak.

Osztályfőnöki tevékenysége rendkívül magas szintű, osztályai minden alaklommal maradandó, követendő példát hagytak maguk után.

Kedves személyisége ellenére határozott véleményalkotó képességét a nevelőtestület minden tagja elismeri.

Munkavégzésére maximális precizitás, körültekintés jellemző.

A kitüntetéshez szívből gratulálok, munkavégzéséhez további jó egészséget kívánok!
Kerekes Elek intézményvezető

 

 

 vissza a navigáláshoz