***   frissítve: 2019. május  2    ***

Leendő elsőseink szüleinek

FELVETT ELSŐSEINK LISTÁJA 2019-BEN

***  ISKOLANYITOGATÓ 2019.   ***   ISKOLAÉRETTSÉGRŐL 2019.   ***

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ISKOLÁNKBA JELENTKEZÉSHEZ

Iskolánk beiskolázási körzethatárai 2019-ben:

Az ovisok, leendő elsőseink beiskolázási-beiratkozási folyamata

ELSŐS BEIRATKOZÁS

Tisztelt leendő első osztályos szülők!

A beiratkozáskor a hosszabb várakozási idő elkerülése végett kérjük,
szíveskedjenek időpontot egyeztetni a titkárságon Somogyi Andrea iskolatitkárral
(291 3170-es telefonszámon, munkanapokon 8-14 óra között).

BEIRATKOZÁS:
2019. ÁPRILIS 11. CSÜTÖRTÖK 8-19 ÓRA KÖZÖTT,
ÉS 2019. ÁPRILIS 12. PÉNTEK 8-19 ÓRA KÖZÖTT.

Kérjük, a gördülékenyebb ügyintézés érdekében
a felsorolt nyilatkozatokat, adatlapot szíveskedjenek előre kitölteni
és a beiratkozáskor magukkal hozni!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok és nyomtatványok:

- születési anyakönyvi kivonat,

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet:

        - óvodai szakvélemény tanulói azonosítószámmal ellátva,

        - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

        - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

- tartózkodási helyről igazolás (állandó bejelentett lakcím hiányában),

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

        - regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

        -  tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

        - állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

- gyermek TAJ kártyája,

- szülők lakcímkártyája és személyi igazolványa,

- Szülői nyilatkozat a felügyeleti jogról - minden esetben kitöltendő! – 3. sz. melléklet, innen letölthető. - Szülők lakcímkártyája csatolandó!

- Nyilatkozat életvitelszerű lakhelyről - minden esetben kitöltendő! – 2. sz. melléklet, innen letölthető

- Tanulói adatlap - innen letölthető

- Délutáni kötelező iskolai benntartózkodásról a nyilatkozat - innen letölthető

- Nyilatkozatot etika vagy hit- és erkölcstan oktatásának választásáról - minden esetben kitöltendő - innen letölthető

- Hozzájárulási nyilatkozatok - innen letölthető  

- Szülői nyilatkozat sorrendiségről - innen letölthető


Diákigazolvány információ:

A diákigazolvány megrendelését a Kormányablakban kell kezdeni,
függetlenül attól, hogy melyik iskolába nyer majd felvételt a gyermek.
(Az ott kapott nyomtatványt kell majd bemutatni a fogadó iskolában.)
Javasoljuk, hogy minél előbb kezdjék el az ügyintézését,
lehetőleg ne várják meg az április közepét, mert a kerület
összes leendő első osztályos tanulójának fel kell keresnie a Kormányablakot,
és ez hosszas sorban állást eredményezhet.
További diákigazolvány információkkal a felvételi konferencia után szolgálhatunk,
ha már eldőlt, hogy kik nyertek felvételt intézményünkbe.
2019. március 5.

Kerekes Elek
intézményvezető

 

*****

2019. május 2.

TISZTELT NYOLCADIKOS SZÜLŐK!

Pótfelvételi 2019:

A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett

férőhelyek keresőprogramja itt is megnyitható

Nyolcadikos beiskolázási felelőseink:
Pirschenk Erika és Kovács Beáta osztályfőnökök.

Az Oktatási Hivatal középfokú beiskolázási tájékoztató oldalai

Korábbi központi írásbeli vizsgák és javítókulcsaik

Amit egy felvételi beszélgetésen tudni érdemes!

Egy hasznos oldal: felvizsga.hu

Idén is "SZAKMÁZZ!"-tak nyolcadikosaink


Fotók: Bea néni

 

 


VISSZA A NAVIGÁLÁSHOZ