***   frissítve: 2020. május 22.   ***

TISZTELT NYOLCADIKOS SZÜLŐK!

Valamennyi továbbtanuló diákunknak gratulálunk,
sikeres középiskolás éveket kívánunk!
 

   Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről,
valamint a központi írásbeli vizsgákról

2019-20.

Korábbi központi írásbeli vizsgák és javítókulcsaik

Amit egy felvételi beszélgetésen tudni érdemes!

Egy hasznos oldal: felvizsga.hu

*****

Leendő elsős érdeklődőKnek

  2020-21-RE FELVETT ELSŐSEINK  

  LEENDŐ ELSŐSEINKNEK!    

Január 28-án Kerületi szülői fórum volt leendő elsős szülőknek.
Az előadások
anyagai voltak:

           

KAPOCS ISKOLA 2020-21

*****

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ISKOLÁNKBA JELENTKEZÉSHEZ

Iskolánk beiskolázási körzethatárai 2020-ban:ELSŐS BEIRATKOZÁS

Tisztelt leendő első osztályos szülők!

A beiratkozáskor a hosszabb várakozási idő elkerülése végett kérjük,
szíveskedjenek időpontot egyeztetni a titkárságon Somogyi Andrea iskolatitkárral
a 291 3170-es vagy a 06-30-3574433-as  telefonszámon, munkanapokon 8-14 óra között.
 

BEIRATKOZÁS:

2020. 04. 23-24-én 8.00-19.00 óra között

Kérjük, a gördülékenyebb ügyintézés érdekében
a felsorolt nyilatkozatokat, adatlapot szíveskedjenek előre kitölteni
és a beiratkozáskor magukkal hozni!
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok és nyomtatványok
(Nkt.41.§ alapján):

- születési anyakönyvi kivonat,

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- tartózkodási helyről igazolás (állandó bejelentett lakcím hiányában),

- nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, lakcímről igazolás,

- gyermek TAJ kártyája,

- anya lakcímkártyája és személyi igazolványa,

- Szülői nyilatkozat a felügyeleti jogról - minden esetben kitöltendő! – 3. sz. melléklet, innen letölthető. - Anya lakcímkártyája csatolandó!

- Nyilatkozat életvitelszerű lakhelyről - minden esetben kitöltendő! – 2. sz. melléklet, innen letölthető

- Tanulói adatlap - innen letölthető

- Délutáni kötelező iskolai benntartózkodásról a nyilatkozat - innen letölthető

- Nyilatkozatot etika vagy hit- és erkölcstan oktatásának választásáról - minden esetben kitöltendő - innen letölthető

- Hozzájárulási nyilatkozatok - innen letölthető  

- Szülői nyilatkozat sorrendiségről - innen letölthető


Az óvodában maradó gyermekek szüleinek be kell mutatniuk
– lehetőleg 2020. április 23-24. előtt –
a szakvéleményt vagy az engedélyt a tankötelezettség halasztására!Diákigazolvány információ:

A diákigazolvány megrendelését a Kormányablakban kell kezdeni,
függetlenül attól, hogy melyik iskolába nyer majd felvételt a gyermek.
(Az ott kapott nyomtatványt kell majd bemutatni a fogadó iskolában.
Az eredeti okmány megőrzendő, 5 évig érvényes.)
Javasoljuk, hogy minél előbb kezdjék el az ügyintézését,
lehetőleg ne várják meg az április közepét, mert a kerület
összes leendő első osztályos tanulójának fel kell keresnie a Kormányablakot,
és ez hosszas sorban állást eredményezhet.
További diákigazolvány információkkal a felvételi konferencia után szolgálhatunk,
ha már eldőlt, hogy kik nyertek felvételt intézményünkbe. 

2020.

 

 


VISSZA A NAVIGÁLÁSHOZ