GULNERES

IGAZGATÓK            PEDAGÓGUSOK

1927-TŐL:


Amennyiben bárki hibásan rögzített névre bukkan,
kérjük jelezzen, hogy javíthassuk a hibát! Köszönjük!


VISSZA A TANÁRIBA

IGAZGATÓK 1927-

1927-30: BORAY SÁNDOR
1930-33: KARLA ISTVÁN
1933-42: KUHÁR ERNŐ
1942-44: GULYÁS MIHÁLY
1944-49: MURAKÖZY JENŐ
1949-69: SZABÓ JÓZSEF
1969-76: TÓTH NÁNDORNÉ
1976-79: MOLNÁR ISTVÁNNÉ
1979-90: CSONKA LÁSZLÓ
1990-2006: TÓTH LÁSZLÓNÉ
2006- KEREKES ELEK

PEDAGÓGUSOK 1927-

ÁCHEL LÁSZLÓNÉ - tanító

ACZÉL JÓZSEFNÉ - magyar, természetrajz

ÁDÁM FERENC - napközis nevelő

APCZI FERENCNÉ HARTAI ETELKA - magyar, történelem

ARANYI GÁBOR - ének

ASZTALOS DÉNESNÉ - tanító

BABLENA GYULA - földrajz, történelem, egészségtan

BADACSONYINÉ BÓDIS HAJNALKA - tanító

BAGI LAJOSNÉ - tanító, igazgatóhelyettes

BALÁZSIK ISTVÁNNÉ DR. - matematika, rajz

BALI RUDOLFNÉ - napközis nevelő

BARKÓCZY ILONA DR. - tanító

GERMÁN ZITA - tanító

BARTUS MELINDA - matematika, fizika

BAUER ISTVÁN - magyar, élettelen természet

BENCZE LAJOSNÉ - napközis nevelő

BENE GÉZA - tanító

BESNYŐ ZSUZSA - matematika

BÓDIS ZOLTÁNNÉ - tanító

BODON ORSOLYA - ének

BOGNÁRNÉ SZARKA ANDREA - magyar, történelem

BOLLÓKNÉ TÓTH ZSUZSA - tanító

BORAY SÁNDOR - tanító, igazgató

BORSOS PÁLNÉ - magyar, orosz

BÓTA KÁROLYNÉ - magyar, egészségtan

BÓTA KÁROLYNÉ DR. - magyar, történelem

BOZÓKI JÓZSEF - technika

BOZÓKI JÓZSEFNÉ - napközis nevelő

BUDAVÁRI ÉVA - napközis nevelő

CZUPPON KÁLMÁNNÉ - tanító

CSATÓNÉ BICSKEI BEÁTA - napközis nevelő

CSINCSIK IMRE - történelem, földrajz

CSINCSURA GYŐZŐ - magyar, történelem, földrajz

CSOMASZ KÁROLYNÉ - tanító

CSONKA LÁSZLÓ - magyar, igazgató

DABOLCZY LAJOSNÉ - matematika, természetrajz

DALOSNÉ TÓTH ZSUZSA - orosz, történelem

DÁN JUDIT - kémia

DÁNÉR KÁROLY - történelem

DARÓCZYNÉ TÓTH ESZTER - tanító

DECSINÉ JÓNÁS VALÉRIA - magyar, történelem

DÉKÁNY ILONA - tanító, napközis nevelő

DomISCSe Erzsébet - angol

DUDÁS LÁSZLÓ - magyar, történelem

DUSÓCZKY KÁROLYNÉ - testnevelés

FARKASNÉ POLUSIN ERIKA - matematika, kémia

FELSZEGHY LÓRÁNDNÉ - tanító

FERENCZYNÉ ZÁMBÓ MARGIT - tanító

FONYÓDI JÁNOS - tanító, igazgatóhelyettes

FORGÁCS TIBOR - magyar

FRECH GÁBOR - rajz, technika, dráma, média

GÁL ILDIKÓ - ének, matematika

GÁL SÁNDOR - tanító

GÓDORNÉ SZÉCSKAY IZABELLA - napközis nevelő, igh.

GOPCSA ERVINNÉ MAYER ILONA - tanító

GOPCSA PAULA - rajz

GULYÁS ANTALNÉ - ének

GUTI ADRIENN - napközis nevelő

GYŐRI GÉZÁNÉ -  magyar, történelem, állattan

GYURKOVITS VERA - orosz

HARICH FRIGYESNÉ - napközis nevelő

HARTAI ETELKA - magyar, történelem

HARTIG GYULÁNÉ - napközis nevelő

HARTL LAJOSNÉ - testnevelés

HEGEDŰS IMRE - tanító

HEGEDŰS IMRÉNÉ - tanító

HEISSLER ILONA DR. - német, francia, angol

HERCZEG ISTVÁNNÉ - tanító

HERCZEGH ALBERTNÉ - tanító

HERENDI LÁSZLÓ - tanító, igazgatóhelyettes

HEVESI MÁRIA DR. - magyar

HÓDOSI ZSUZSANNA - tanító

HOLUBNÉ NAGY ILDIKÓ - tanító

HORVÁTH ERZSÉBET - tanító, napközis nevelő

HORVÁTH GYÖRGYI - biológia, kémia

HORVÁTH IMRÉNÉ - tanító

HORVÁTH JÓZSEFNÉ - tanító

HORVÁTH LÁSZLÓNÉ - tanító

HORVÁTHNÉ RÉVÉSZ MÁRIA - tanító (angol, ének), napközi

HORVÁTHNÉ VARGA ANNA - napközis nevelő

HORVÁTH ZSUZSANNA - magyar, angol

HURSÁN PÁLNÉ - napközis nevelő

INCZÉDY LÁSZLÓNÉ - tanító, történelem, növénytan

 DR. IPOLYI FERENC - magyar, történelem, igh.

JÁNDI JÁNOS - testnevelés, matematika, fizika

 JÁNK ZSOLT - történelem, számítástechnika

JÁROMI PÉTERNÉ - tanító

JÓZSA SÁNDORNÉ - tanító

JÓZSA BEÁTA - tanító

JUHÁSZ GYÖRGYI - biológia

KÁKAY ISTVÁN  magyar, történelem

 KARLA ISTVÁN - tanító, igh., igazgató

KALMÁR SZILVIA - testnevelés

KATONA ALADÁR - magyar, orosz, élettelen természet

KÁRPÁTI FERENCNÉ - tanító

KAZAI LÁSZLÓNÉ - matematika, fizika

KASNÉ RAB VIVIEN - tanító, napközi

KATONA GIZELLA - történele

KAZATSAY ISTVÁN - matematika

KEMENCZEI FERENCNÉ - magyar, történelem

Kecskésné Bodnár Cecília - angol, könyvtár

 KEMÉNY EDIT - orosz, latin, francia

KEMENICZKY JENŐNÉ - magyar, történelem

KEREKES ELEK - tanító, matematika, igazgató

KENÉZ ERIKA - napközis nevelő

KERÉNYINÉ JUHÁSZ GYÖRGYI - tanító

KEREKES ÉVA - tanító, ének

KISS LAJOSNÉ - napközis nevelő

KISS BÉLA - orosz

KISS KÁLMÁN - napközis nevelő

KOCSIS IMRÉNÉ - tanító

KOLLMANN KLÁRA - tanító

KONTZ PÁL - tanító

KÓNYA GYÖRGY - matematika, fizika

KORBULY IMRE - magyar, történelem

KORMOSNÉ MARUSZÁNITS MARGIT - tanító

KOROKNAI KÁROLYNÉ - napközis nevelő

KORPA BÉLA - magyar, igh., megbízott igazgató

KOVÁCS BEÁTA -magyar-történelem

KOVÁCS GYULA - tanító

KOVÁCS ISTVÁN - ének

KOVÁCS KÁLMÁN - orosz

KOVÁCSNÉ FEKETE ZITA - testnevelés, biológia

KOVÁCSNÉ MAROSI GABRIELLA - orosz, angol, magyar

KOVÁCSNÉ OLEXA ANNA - ének

KOZÁK GYÖRGY - testnevelés, történelem

KOZÁRY VILMOSNÉ - magyar

KRIZSÁN KÁLMÁNNÉ - napközis nevelő

KRÁMLI KINGA - tanító

KUHÁR ERNŐ -  tanító, igazgató

LASKAY LAJOSNÉ DR. - ének

 LAK PIROSKA - matematika, fizika

LENGYELNÉ SEBESTYÉN EDIT - tanító

LEGÉNY SIMONNÉ - magyar, történelem

LIKSAY SÁNDORNÉ, TEKESNÉ ZSEBŐK KORNÉLIA - tanító

LESSÓ GYULA - tanító, igazgatóhelyettes

LOMBÁRNÉ BENCSIK ÉVA - tanító

 LIPTAINÉ NATKAI KRISZTINA - magyar, könyvtár

MANDÁK CSABA - földrajz, napközis nevelő

MAGYAR RÓBERT - napközis nevelő

MAROSI MIHÁLYNÉ - tanító

MÁRTONNÉ LÁZÁR IDA - tanító

MÁTHÉ TAMÁSNÉ - tanító

MOLNÁRNÉ POSTA JÚLIA - tanító, napközi, gyv.

MAYER KÁROLYNÉ - magyar, történelem

MÁTHÉ KÁROLYNÉ - gyakorlati foglalkozás

MÉSZÁROS KÁROLYNÉ - orosz

MÁTRAI ISTVÁNNÉ - tanító

MÉSZÁROS TIBORNÉ - tanító

MEGYESI LÁSZLÓNÉ - tanító

MIKLÓSINÉ ENDRE EDIT - napközis nevelő

MÉSZÁROS M. KINGA - angol

MOLNÁR ISTVÁN - tanító

MIHÁLYI SÁNDORNÉ - tanító

MOLNÁR LÍVIA - napközis nevelő, tanító

MOLNÁR IMRÉNÉ - tanító

MURAKÖZY JENŐ - tanító, igazgató

MOLNÁR ISTVÁNNÉ - tanító, igazgató

MURVAY PÉTER - testnevelés

MOLNÁRNÉ WEISENFELD ANNA - tanító

NAGY TIBOR - gyakorlati foglalkozás, testnevelés

MURAKÖZY JENŐNÉ - tanító

NAGYNÉ ANDÓCSI ÉVA - tanító, napközis nevelő

NAGY FÉLIXNÉ DR. - magyar, történelem

NAGYNÉ WEIDINGER ILDIKÓ - tanító, napközis nevelő

NAGY ZOLTÁN - tanító

NÉMETH DEZSŐNÉ - tanító

NAGYNÉ LEDL INGRID - napközis nevelő

NOVODONSZKY PÁLNÉ - fizika, kémia

NASINSZKY DEZSŐNÉ - tanító, matematika, vegytan

NYÉK SÁNDORNÉ - tanító

NÉMETHNÉ STEFÁN MARGIT - tanító

OROSZ TIBORNÉ - tanító, földrajz

NYÉK SÁNDOR - ének

PÁLVÖLGYI MÁRIA - tanár

ÓDOR KATALIN - napközis nevelő

PAP ZSUZSA - tanító

PÁLFINÉ KOZMA ILDIKÓ - tanító

PERINGER MÓNIKA - angol

PÁNDI JÁNOS - orosz

PISZKER GYÖRGYNÉ - tanító

PAPP IRÉN - rajz

PIRSCHENK ERIKA - magyar, történelem

PERLAKI LAJOSNÉ - napközis nevelő

PUHR FERENCNÉ - testnevelés

PLANKA JÚLIANNA - testnevelés, biológia

RAKÓ ÉVA -biológia, földrajz, természetismeret

PLANKA JÁNOSNÉ - biológia, földrajz

REGÉNYI EMILNÉ - orosz

PREIZER BEÁTA - magyar, történelem

SALYÁMOSSY GYULA - magyar, történelem

RAJZ ZSUZSANNA - napközis nevelő

SÁROSI GYULÁNÉ -  rajz, technika

RAJZ ZSUZSANNA - napközis nevelő

SEBESTYÉN KLÁRA - tanár

RŐTFALUSSY JÁNOS - mértani rajz

SELMECZI OSZKÁRNÉ - tanító

SÁNTÁNÉ CSÁSZÁR EMŐKE - napközis nevelő, rajz, biológia

SIMAY LUJZA - magyar, német

SCSURECZNÉ PÓR MAGDOLNA - tanító, magyar, igh.

SINKOVICSNÉ PIRIGYI KATALIN - magyar

SEBŐKNÉ KÓS SZILVIA - ének

SMID ILDIKÓ - tanító

SEREGI JÁNOS - orosz

SOMLYÓ ISTVÁNNÉ - testnevelés

SIMON DÉNESNÉ - biológia, földrajz, orosz

STEDRON KÁROLYNÉ - tanító

SIPOSNÉ RANITOVITS ILONA - tanító

STIBLINÉ NEMES ÉVA - tanító, technika

SOLTI ANNA - matematika, fizika

SYKORA LÁSZLÓNÉ - testnevelés

SOÓTY ÉVA - napközi, könyvtár

SZABÓ JÓZSEFNÉ - matematika, fizika

STEVANYIK LÁSZLÓ - magyar, történelem

SZÉKELYNÉ SZUJKÓ PIROSKA - biológia, testnevelés, rajz

STŐHR IDA KATALIN - tanító

SZENTANDRÁSSY GÁBOR - technika, fizika

SZABÓ JÓZSEF - matematika, alkotmánytan

SZÉP LÁSZLÓNÉ - tanító

SZABÓ LÁSZLÓ - földrajz, biológia

SZŐNYI SZILVIA - napközis nevelő

SZÉLL IMRÉNÉ - tanító

TAMIM NAJATE - napközis nevelő

SZENTMIHÁLYI RÓZSA - magyar, történelem

TÉGLÁS TIVADARNÉ - magyar, történelem

Dr. SZLUKOVÉNYI JÓZSEFNÉ - matematika, fizika, kémia

TÓTH KÁLMÁNNÉ - ének

SZŰCS ILONA - magyar, történelem, növénytan

TÓTH NÁNDORNÉ - tanító, matematika, igazgató

TASI GABRIELLA - tanító

VARGA ÁGNES - tanító

TÓTH ENDRÉNÉ - tanító

VARGA LAJOSNÉ - tanító

TÓTH LÁSZLÓNÉ - matematika, fizika, igazgató

VERESNÉ FODOR KATALIN - tanító, fejlesztőpedagógus

ÚJVÁRY PÁL - magyar, francia

VÍGH JENŐNÉ - tanító

VARGA GYULÁNÉ - tanító

VOLLY ISTVÁNNÉ - földrajz, állattan, kémia

VARGA SÁNDORNÉ - tanító

ZÖLDI LÁSZLÓNÉ - ének

VERÉCZY MIHÁLYNÉ GYÜRKY ZSUZSANNA - rajz

VINCZE KÁLMÁNNÉ - tanító

ZWICK PIROSKA - tanító

ZAJOS ERNŐ - kémia, biológia, igh.

ZSÁMBOKI RITA - testnevelés, matematika

ZSEBŐK KORNÉLNÉ - rajz, földrajz

ZSEBŐK ZOLTÁNNÉ DR. - tanító

ZSEMBER ANDREA - tanító

ZSIGMOND LÁSZLÓNÉ - magyar, természetismeret

   

(Amennyiben bárki hibásan rögzített névre bukkan, kérjük jelezzen, hogy javíthassuk a hibát! Köszönjük!)

VISSZA A LAP TETEJÉRE


VISSZA A TANÁRIBA