KIEMELT DOKUMENTUMOK, LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

2017-18-ra  Tankönyves tájékoztató          Évfolyamonkénti tankönyvcsomagok           TANSZERLISTA

Szakkörre jelentkezés lapja            Szakköri kijelentkező nyilatkozat és kérelem

BENNTARTÓZKODÁSI NYILATKOZATOK 

MAGYARORSZÁG DIGITÁLIS GYERMEKVÉDELMI STRATÉGIÁJA

A 2017. évi idegennyelvi mérés HATODIKOS és NYOLCADIKOS eredményei

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT 2016:    KEREKES ELEK PÁLYÁZATA    VÉLEMÉNYEZÉSEK    JEGYZŐKÖNYV    OKSIB-HATÁROZAT    ÉRTESÍTÉS

Leendő elsősök beiratkozásához szükséges nyilatkozatok:

• Szülői nyilatkozat a felügyeleti jogról (minden esetben kitöltendő! 3. sz. melléklet - innen letölthető. Szülők lakcímkártyája csatolandó!

• Nyilatkozat életvitelszerű lakhelyről - minden esetben kitöltendő! 2. sz. melléklet - innen letölthető 

• Tanulói adatlap - innen letölthető

• Délutáni kötelező iskolai benntartózkodásról a nyilatkozat - innen letölthető

• Nyilatkozatot etika vagy hit- és erkölcstan oktatásának választásáról. Minden esetben kitöltendő! - innen letölthető

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy beiratkozáskor mind a két szülőnek jelen kell lennie,
vagy bírósági végzést kell bemutatni a gondviselő személyéről!

Adó 1%-os rendelkező nyilatkozat letölthető itt is!

Aktuális KIR közzétételi listánk (2017. október 27.)

 

 


vissza