Marosi Mihályné

Marosi Mihályné Marika néni 1964 óta dolgozott a Gulner  iskolában. Munkáját hivatástudattal, lelkiismeretesen végezte. Mindennapi tevékenységét nagy szakmai hozzáértés, a gyermekek szeretete és kollégái, partnerei tisztelete hatotta át. A több évtizedes, eredményes pedagógiai munkáját őszinte elismerés kíséri tanítványai, a szülők és kollégái körében egyaránt. Munkája során nagy figyelmet fordított az alapkészségek kialakítására, a pedagógiai átmenetek okozta gondok enyhítésére, a gyermekek szokásrendszerének megerősítése révén a nevelésre, a személyiségfejlesztésre. Nevelői elvárásai igényesek, a folyamatos fejlesztést szolgálók és reálisak. napi munkáján túl is sokat tett a differenciált képességfejlesztés megvalósításáért. A lemaradók felzárkóztatásáért és a tehetséggondozásért. Munkájával hozzájárult a fiatalok egész életen át tartó tanulásának megalapozásához, a művelődés iránti igény felkeltéséhez. Szakmai tevékenységén túl is vállalt feladatokat, s ért el kiváló eredményeket.

Kitüntetése: Művelődésért (2003)

(bp18.hu nyomán)


 
vissza a tanáriba